Her şeyin mühim noktası, başlangıçtır..

hakkımızda

Tesis Yönetim Sektöründe, ürün/ hizmet üreten firmaları bir çatı altında toplayarak, meslek tanımını oluşturmak, sektörün ücret politikasını belirlemek, iş/meslek etiği oluşturmak, mesleki yeterlilik gereksinimlerini karşılamak, sektörümüzle ilgili olan kanun ve yönetmeliklerin Meclis ve Bakanlıklar nezdinde güncellenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, sektörün ihtiyaçlarının kamuoyuna duyurmak, fuar, kongre, eğitimler, çalıştaylar düzenlemek, tesis Yönetim Sektörünün ülke çapında tanınmasının sağlamak, uluslararası organizasyonlarda ülkemiz adında sektörümüzü temsil etmek derneğimizin vizyonunu oluşturur.

başkan'ın mesajı

Son yıllarda sayısı hızla çoğalan AVM, plaza, iş merkezi ve oteller temizlik, güvenlik, catering gibi çoklu hizmetlere olan ihtiyacı artırdı. Söz konusu toplu yaşam alanlarındaki artışa bağlı olarak Türkiye'de tesis yönetimi sektörünün giderek büyümesi performansının orta vadede artarak sürmesi bekleniyor. Gerek Türkiye, gerekse global teknolojideki gelişim ve artan refah nedeniyle insanların hizmet alma anlayışında köklü bir değişim yaşanıyor. Buradan hareketle talep edilen tüm hizmetleri tek elden karşılamaya yönelik bir dönüşüm yaşayan tesis yönetimi firmaları, böylece oluşan talepleri karşılama noktasında elini güçlendirirken teknolojiye dair yürüttükleri çalışmalarla da sundukları katma değeri artırıyor. Entegre Tesis Yönetim Derneği olarak sektörün ihtiyaçlarının kamuoyuna duyurmak, fuar, kongre, eğitimler, çalıştaylar düzenlemek, tesis Yönetim Sektörünün ülke çapında tanınmasının sağlamak, uluslararası organizasyonlarda ülkemiz adında sektörümüzü temsil etmek derneğimizin vizyonunu oluşturur.

Projeler

Üyelerimiz